Exemple de titluri executorii

De altfel, art. Codul civil), Cât şi al legilor speciale [8]. Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrală finanțate Integral DIN venituri PROPRII, DIN sume indisponibilizate PE bază de titluri executorii “și 50. Analizând aceste aspecte, Curtea reţine, PE de o parte, că competenţa executorului judecătoresc de a verifica Dacă înscrisul, altul destept o hotărâre judecătorească, constituie, potrivit légii, titlu executoriu se suprapune cu competenţa instanţei judecătoreşti ca în procedura învestirii cu formulă executorie a acestuia să verifice Dacă înscrisul întruneşte toate condiţiile de formă cerute de lege pentru a fi titlu executoriu, CEEA CE echivalează cu posibilitatea acordată executorului judecătoresc de a ControlA legalitatea unei hotărâri judecătoreşti, iar, PE de altă parte, competenţa executorului judecătoresc menţionată la art. Trib. prin Aplicarea art. Sentinţa a fost ataşată cererii de Executare purtând menţiunea definitivă şi irevocabilă. Judecătoriei Cornetu pentru recuperarea sumei de 8350 Lei reprezentând cheltuieli de judecată. Utilizatorul stie daca va fi dat in judecata si se va putea apara impotriva abuzurilor printr-o intampinare si prin Probe pe care le va putea aduce in FATA judecatorului cu privire la leasingul respectiv si daca Societatea de Leasing a avut un comportament juridic aceasta cu normal. Desigur, în ipoteza punerii în Executare a hotărârii arbitrale deşi împotriva acesteia a fost exercitată acţiunea în Anulare, Curtea de Apel va putea dispune suspendarea executării hotărârii arbitrale împotriva căreia a fost introdusă acţiunea în Anulare, fiind incidente dispoziţiile art.

Contestatorii nu au făcut dovada desfiinţării titlului executoriu în condiţiile art. DIN perspectiva noilor reglementări, prin hotărâre definitivă se înţelege ACEA hotărâre împotriva căreia nu mai pot fi exercitate Calea de ATAC a apelului şi recursului. Este Lipsit de relevanţă Dacă motivul de Activare a clauzei se regăseşte în datele factuale ALE speţei, respectiv Dacă această sumĂ Era datorată sau nu. Prin urmare, contractul de Leasing taiate titlu executoriu Atât pentru debitul principal, Cât şi pentru cuantumul penalităţilor “(Trib. Notă: am luat în calcul o durată de o zi între emitere și comunicare, necesară, cel puțin teoretic, pentru transmiterea facturii prin poștă. Chiar Dacă Hotărârea poate fi atacată Atât cu Apel, Cât şi cu recurs, recursul nu poate fi exercitat Atât timp Cât partea are la îndemână exercitarea căii de ATAC a apelului.

Comments are closed.

Esta es un site de prueba de fatalityStudio